Aiud
Aiud, pagina aiudenilor
judeţul alba, românia
  bine ai venit
pagina aiudenilor de pretutindeni
  home Home   contact Contact  
menu
menu
 
fotolix.ro
 
:: FaceBook ::
esti Fan Aiud pe Facebook?
:: horoscop zilnic AiudOnline ::
Horoscop Zilnic AiudOnline
citeşte horoscopul pentru zodia ta
Horoscop oferit de ACVARIA
:: stiri aiudene ::
- Comenteaza intrebarea saptamanii;
- Vot pentru Padurea Sloboda de langa Aiud;
- Piesa extraterestra de la Aiud;
- Primarul Josan, jos peste un an!;
- La Penitenciarul din Aiud – cazarea, serviciile si ...;
- Stadionul Metalul va disparea din peisajul Aiudului!;
:: imagini din aiud ::
galeria foto AiudOnline galeria foto AiudOnline galeria foto AiudOnline galeria foto AiudOnline
vezi galeria foto
:: carte de oaspeti ::
scrie în cartea de oaspeti
citeste mesaje
:: cazare în aiud ::
posibilităţi de cazare în aiud
Pensiunea "Mobis AL"
(Molnar); steasteastea stele
Pensiunea "Melinda";
Hostel "Două Sălcii";
... şi în zona aiudului
Rimetea (Torockó);
:: părerea ta contează ::
motivează votul tău aici | arhivă
:: parteneri media ::
- Ziarul Unirea;
- Monitorul de Alba;
- Empresa.ro - Stiri Alba;
vezi toţi partenerii;
:: site-uri partenere ::
- Robeni rent-a-car Cluj;
- Stiri Auto;
- Atracţii turistice în Romania;
- Traduceri;
- Cazare Alba Iulia;
:: newsletter/group AiudOnline ::
:: BitDefender QuickScan ::
:: Prognoză meteo Aiud ::
vremea-meteo.com

Termeni, conditii de utilizare AiudOnline

 
Materialele prezentate pe site-ul AiudOnline provin din diferite surse locale, particulare si a colaboratorilor site-ului cu care s-au stabilit intelegeri anterioare. Pentru a putea folosi aceste materiale, va rugam, luati legatura cu webmasterul AiudOnline.

Informatiile prezente in aceste pagini web sunt publice, dar nu pot fi republicate fara acordul webmasterului sau a persoanelor ce detin dreptul de autor.

Imaginile prezente pe site pot fi folosite doar cu acordul webmasterului. Va rugam, cereti permisiunea folosirii informatiilor si imaginilor. Fiecare cerere va fi analizata in parte.

 

Scopul acestor pagini web este de a oferi informatii si mijloace de comunicare cetatenilor precum si a promovarii oportunitatilor de afaceri din Municipiul Aiud. Folosirea informatiilor si imaginilor de pe aceste pagini web in alte scopuri, sau folosirea adresei de web (link-ului) in pagini web este interzisa fara permisiunea scrisa din partea AiudOnline.

Pentru orice greseli gramaticale sau de ortografie sau daca aveti observatii legate de aspectul acestei pagini web, va rugam sa luati legatura cu webmasterul.

Daca aveti întrebari sau sugestii referitoare la continutul sau aspectului acestor pagini web va rugam folositi datele de la pagina de contact.


Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe
( f r a g m e n t e )

Capitolul I: Dispozitii introductive

Art. 1.
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricaror asemenea opere de creatie intelectuala, este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.

(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata.

Capitolul II: Subiectul dreptului de autor

Art. 3.
(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.

Art. 5.
(1) Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare.

Capitolul III: Obiectul dreptului de autor

Art. 7.
- Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

Capitolul IV: Continutul dreptului de autor

Art. 10.
- Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:

a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;
b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;

Art. 12.
- Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata sau exploatata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii.

Art. 13.
- Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi distincte si exclusive ale autorului de a autoriza:

a) reproducerea integrala sau partiala a operei;
b) difuzarea operei;
e) expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografice si de arhitectura;
f) proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale;
k) difuzarea secundara;
l) prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate;
m) accesul public la bazele de date pe calculator, in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie opere protejate.

Art. 14.
(1) Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, in orice forma materiala, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau vizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.
(2) Prin difuzare, in sensul prezentei legi, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Art. 15.
(1) Utilizarea sau exploatarea unei opere in modurile prevazute la art. 13 lit. d) si e), precum si in orice alt mod similar constituie comunicare publica.
(2) Se considera publica orice comunicare a unei opere, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, indiferent daca membrii care compun acel public susceptibil de a receptiona astfel de comunicari pot sau nu sa o faca in acelasi loc sau in locuri diferite ori in acelasi timp sau in momente diferite.

Art. 16.
- Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata.

Art. 19.
- Dreptul de comunicare publica prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a unor lecturi, interpretari muzicale sau scenice ori a altor forme de fixare a operei sale in inregistrari sonore sau audiovizuale.

Capitolul V: Durata protectiei dreptului de autor

Art. 24.
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare.
(2) Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de continuare, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1 ), pentru fiecare dintre aceste componente.

Art. 25.
(1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13, 16, 17, 18 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal.

Titlul II: Drepturile conexe dreptului de autor

Capitolul I: Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor si a drepturilor conexe

Sectiunea I: Dispozitii generale

Art. 123.
(1 ) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod personal sau, la cererea lor, prin organismele de gestiune colectiva.

Capitolul III: Proceduri si sanctiuni

Art. 139.
(1 ) Incalcarea drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun. (2) Titularii drepturilor incalcate pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor, constatarea incalcarii acestora si pot pretinde repararea prejudiciului in conformitate cu normele legale.
(3) In cazul incalcarii unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii sa dispuna, de indata, luarea unor masuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora, dupa caz.
(4) De asemenea, titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit sau, daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita, in vederea valorificarii acestora, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate;
b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea si distrugerea copiilor efectuate ilegal;
d) publicarea in mijloacele de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta.

Art. 140.
- Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 200.000 lei la 3 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care, fara a avea autorizarea sau, dupa caz, consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege:

a) aduce o opera la cunostinta publica;

Art. 141.
- Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 500.000 lei la 10 milioane lei fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 142.
- Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 700.000 lei la 7 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege:
a) reproduce integral sau partial o opera;
b) difuzeaza o opera;
d) expune public o opera de arta plastica, de arta aplicata, fotografica sau de arhitectura;
e) proiecteaza public o opera cinematografica sau alta opera audiovizuala;

Art. 144.
- Actiunea penala se pune in miscare in cazul infractiunilor prevazute la art. 140, 141 si 142 lit. a), c), j), I), n) si o), la plangerea prealabila a persoanei vatamate in sensul prezentei legi.

Art. 145.
- Actele incheiate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in exercitarea atributiilor sale de control, conform art. 138. lit. d) si f), urmeaza regimul prevazut de art. 214 din Codul de procedura penala.

Titlul IV: Aplicarea legii. Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 146.
- Dispozitiile prezentei legi se aplica in oricare dintre urmatoarele situatii: A. operelor:
a) care nu au fost aduse inca la cunostinta publica si ai caror autori sunt cetateni romani;
b) care nu au fost aduse la cunostinta publica si ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania;

(2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele create anterior intrarii in vigoare a acesteia, inclusiv programele pentru calculator, inregistrarile sonore, operele cinematografice si audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune, in conditiile prevazute la alin. (1)

 
top
right  
  img   img  
Powered by Robilix WEB  
Valid XHTML 1.0 Transitional This document validates as CSS!
Copyright AiudOnline.ro © 5.0
:: 2002 - 2015 ::
FotoLIX  |  Fundatia "Inter-Art"  |  Centrul Cultural "L. Rebreanu" Aiud  |  Loteria vizelor  |  Rent a car  |  Bijuterii Handmade  |  stock flash components  |
Like Us on Facebook